03 - Jak przygotować CV i gdzie szukać pracy?

03 - Jak przygotować CV i gdzie szukać pracy?